کسالت استاد کسایی

کسالت اساتید بزرگ موسیقی ایران زمین این روزها افکار علاقه مندان را آشفته کرده است و این مسئله  به این نگرانی دامن می زندکه در صورت پرواز ابدی این هنرمندان چه بر سر این موسیقی خواهد آمد .

جند روز پیش به محض گشودن سایت  نیریز میوزیک  , استاد عزیز و فرهیخته جناب آقای سعید مستفیضی  صدای سحرآمیز نوای نی استاد  کسایی , رعشه به بدنم انداخت . این حقیقت تلخی است که خیام به  زیبایی تمام به آن اعتراض و اشاره کرده است :" این کوزه گر دهر چنین جام لطیف می سازد و باز بر زمین می زندش" افسوس و صد افسوس.  و یا " می نوش به نور ماه ای ماه که ماه / بسیار بتابد و نیابد ما را / .

چه زیباست این نوای نی !   نوای نی استاد کسایی جاودانه ست . و او همیشه با ما حرف می زند هر چند که ...  خدا می داند.

 خدای عزیز یاریش کند !

موفق و سرفراز باشید

 

 

/ 0 نظر / 25 بازدید