دانلود تصنیف کوچه های خراسان- چشمه های خروشان

چشمه های خروشان تو را می شناسند
موجهای پریشان تو را می شناسند


پرسش تشنگی را تو آبی، جوابی
ریگهای بیابان تو را می شناسند


نام تو رخصت رویش است و طراوت
زین سبب برگ و باران تو را می شناسند


از نشابور بر موجی از «لا» گذشتی
ای که امواج طوفان تو را می شناسند


اینک ای خوب فصل غریبی سر آمد
چون تمام غریبان تو را می شناسند


کاش من هم عبور تو را دیده بودم
کوچه های خراسان تو را می شناسند

 

زنده یاد : قیصر امین پور

دانلود تصنیف کوچه های خراسان  -لینک 1

دانلود تصنیف کوچه های خراسان  لینک 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گروه رهاوی

تصنیف : کوچه های خراسان

شاعر : قیصر امین پور

آهنگساز  : محمد شمس آبادی

خواننده : حبیب الماسیان

 

تار  و بم تار : محمد شمس آبادی

 سنتور : اسماعیل اوسندی

کمانچه : رضا شریعتی

نی : سید علی حسینی

دف و تنبک: آرمان نادری

ضبط :   محمد حمید شاه میرزایی

 

 

 

 

/ 1 نظر / 90 بازدید
رصا

سلام دارم کوچه های خراسان رو گوش میکنم.احسن.