ای ماه که ماه !

 

 

چون عهده کسی نمی‌شود فردا را             حالی خوش کن تو این دل شیدا را

می نوش به نور ماه ای ماه که ماه                           بسیار بتابد و نیابد ما را

                                                                                                 خیام

/ 0 نظر / 23 بازدید