ردیف موسیقی و خلاقیت هنرمند

 ردیف موسیقی و خلاقیت هنرمند

دیروز در حال ورق زدن دست نوشته هایم بودم که به جمله ای از یکی از بزرگان موسیقی برخوردم که  متاسفانه در آن زمان ذکر منبع نکرده بودم  . اما جمله عمیق و سوال برانگیزی است .

نکته مهمی که در اینجا مطرح است این است که خلاقیت در موسیقی با چه معیارها و اصولی قابل سنجش و ارزیابی است و تا چه اندازه باید به اصل و چهارچوب ردیف پایبند بود ؟ نظر شما در این مورد چیست ؟

 

" آنها که هفت دستگاه موسیقی سنتی را آموخته و کلیه گوشه ها را از بر دارند چنان به محفوظات خود تفاخر می کنند که گوئی خود پدید آورنده دستگاه های موسیقی سنتی هستند. غافل از اینکه دانستن ردیف های سنتی ایران مانند دانستن لغات موجود در زبان فارسی است  و همه کس تنها با تسلط به لغات, شاعر و هنرمند نمی شوند "

 


/ 0 نظر / 32 بازدید