تخریب دوباره یک استاد

اخیرا در برخی وبلاگها و ایمیل ها تصویر و مطلبی منتشر شده که بیشتر رنگ تخریب هنرمند و استاد عزیز جناب شهرام ناظری دارد تا یک نگرانی فرهنگی . منزلت و شخصیت ابرمردی چون امیر کبیر هیچگاه نه کم می شود و نه متزلزل و نه تحت الشعاع نام و شخصیت شهرام ناظری قرار میگیرد . ما چقدر کوته نظریم که در داخل نمی توانیم ببینیم به هنرمندانمان القاب خودی بدهند حال آنکه فرانسه به این هنرمند نشان شوالیه میدهد و نخست وزیر کانادا از وی تجلیل میکند .  عصبانیت و پرخاش برخی قابل توجه بود اگر ، شهرام ناظری را امیر کبیر ایران لقب می دادند حال آنکه در وبسایت این هنرمند پر تلاش ، وی ، امیرکبیر آواز ایران لقب داده شده است و بنا براین برآشفتگی از این لقب آنهم نه از سوی مراجع دولتی ، چندان خردمندانه نیست . باید افتخار کنیم که هنرمندان بزرگی سالها تلاش میکنند و آسایش بر خود حرام ، شب و روز زحمت می کشند تا نام امیرکبیر، تا نام مولوی ، تا نام فردوسی ، تا نام سپهری ، تا نام اخوان و نامهای نام آوران بزرگ این ملک پر گهر ، برای نسل حاضر در قالب هنر و موسیقی آشناتر بماند . شهرام ناظری نه تنها شوالیه آواز ایران و امیرکبیر اواز ایران است بلکه مولانای آواز ایران و فردوسی آواز ایران نیز هست . کمتر دیده ایم تولیدات موسیقی که در آمد یک جریان نو و نگاه جدید به زوایای پنهان موسیقی ایران باشد و ظرفیت های نهان این هنر با درک قدرتمندانه ، خلاقانه و هنرمندانه ی یک خواننده که می توانست تنها یک خواننده باشد ، آشکار شود . برای چون من که در نوجوانی مفاخر میهنم را با آواز شهرام ناظری شناختم و نه با درس و رسانه ، القاب جناب ناظری حقیقتا رنجش اور نیست مگر اینکه رشک ، حسد و یا اغراض غیر هنری باشد که بحث ما و کار ما نیست . امیدوارم مسول و غیر مسول ، کوچک و بزرگ ، زن و مرد ، هنرمند و بی هنر ، به جایگاهی برسیم که از تجلیل و تکریم و تعظیم هنرمندان ارزشمند ایران به وجد بیاییم و افتخار کنیم به وجود انگشت شمار انسانهای با احترامی که سند فرهنگ و هنر امروز ایرانند ...    سعید مستفیضی  

منبع :وبلاگ موسیقی سنتی هنرمند گرامی سعید مستفیضی

/ 0 نظر / 28 بازدید