کشور ما کشور ایران بود

 

اگر خواسته باشیم از دو تصنیف بسیار زیبا که در وصف وطن در آواز دشتی ساخته شده است نام ببریم؛ قطعا این تصنیف زیبا و تاثیرگذار هم شانه " ای ایران ای مرز پر گهر " قرار می گیرد. 

از ویژگی های برجسته این تصنیف های قدیمی علاوه بر ملودی ،تلفیق شعر و موسیقی قوی آن ،می توان از  بیان قوی و صادقانه اشعار آن برشمرد. 


اثر علینقی وزیری 

کشور ما کشور ایران بود 
مسکن شیران و دلیران بود
رستم دستان جهان پهلوان 
مظهر عشق و آزادی در جهان
ای وطن ای حب تو آئین من 
دوستیت کیش من و دین من
دولت و اقبال تو پاینده باد 
نام بلندت به جهان زنده باد


کشور ما کشور ایران بود 
مسکن شیران و دلیران بود
بی تو وجود من یک دم مباد 
سایه تو از سر من کم مباد 
ای وطن ای حب تو آئین من 
دوستی ات کیش من و دین من
دولت و اقبال تو پاینده باد 
نام بلندت به جهان زنده باد

/ 0 نظر / 657 بازدید