نکات مهمی که باید یک آوازخوان بداند!

مواردی که عدم رعایت آنها به آواز و نحوه اجرای شما صدمه می زند :


1- مصرف قهوه قبل از اجرای موسیقی

2- جیغ و فریاد زدن

3- داشتن استرس  زیاد و متمادی

4- صحبت کردن زیاد خصوصا در روز اجرای برنامه موسیقی

5- با صدای غیر طبیعی صحبت کردن

6- سرفه کردن و پیوسته صدای خود را صاف کردن

 

مواردی که باید بعنوان یک خواننده بدانید و بدان عمل کنید

1- داشتن تغذیه سالم و درست

2- به حنجره و بدن خود به عنوان یک ساز نگاه کنید

3- اتاقتان را در روزهای سرد زمستان مرطوب نگاه دارید

4- شادمان و باروحیه باشید

5- روزانه 8 لیوان آب بنوشید

 


ترجمه و گردآوری: حبیب الماسیان 

 http://almasian.persianblog.ir/post/80/

/ 0 نظر / 28 بازدید