تحریر

تحریر


هرقطعه یا گوشه ازچند بخش تشکیل می شود.مانند : مقدمه یا درآمد ،شعر یا کرشمه،تحریر وفرود.

البته یک گوشه می تواند باشعر،تحریر ویا حتی فرود آغازشود.همچنین تحریرها بسیارمتنوعند وشبیه صدای پرندگان هستند وباید خیلی شفاف اجراء شوند.

ازلحاظ روشهای اجرایی اگر چند تحریر یک شکل داریم باید آنها را دریک جمله با چند شدّت وزمانبندی وسرعت وحالت متفاوت اجرا کنیم که این تنوع با نت نویسی قابل بیان نیست .این تنوّع ممکن است که حتّی دریک جمله بسیار کوتاه هم رخ دهد.نمونه این جریان پویا وزنده رامی توانید دراجرای سنتورحبیب سماعی بشنوید.

تحریرها معمولاً بهتراست که درکنار" تک "ها و "غلت "ها اجرا شوند.

درشیوه های موسیقی دستگاهی رایج فعلی تحریرها به صورت بی رمق ونامحسوس اجرا می شوند وانگارخواننده دارد آهنگ را به قصد تمرین ویاد آوری برای خود اجرا می کند این نوع اجرا را به صورت دراز کشیده ودرحال استراحت وباشکم پر هم می توان انجام داد.درحالی که به روش درست آن خواننده نیاز به استقرار وآمادگی بیشتری دارد


منبع : 

http://radifnavazi.javanblog.com/


/ 1 نظر / 25 بازدید
امیرحسین خیاطی

سلام آقای الماسیان،خسته نباشید بخاطر مطالب خوبتون ممنون و اینام آدرس وبلاگ منه،اگه دوست داشتید سر بزنید. خوشحال میشم،با آرزوی موفقیت موسیقی سنتی www.mohammad4068.blogfa.com موسیقی مقامی نیشابور (البته تازه ساختمش) www.neymelody.blogfa.com