آواز نرم حزین


یادداشتهایی درباره موسیقی -حبیب الماسیان

هر کس به تماشایی ...

هرکس به تماشایی رفتند به صحرایی              ما را که تو منظوری خاطر نرود جایی

یا چشم نمی بیند یا راه نمی داند                  هر کاو به وجود خود دارد ز تو پروایی

گویند رفیقانم در عشق چه سر داری               گویم که سری دارم درباخته  درپایی

من دست نخواهم برد الا به سر زلفت            گر دسترسی باشد یک روز به یغمایی

   + حبیب الماسیان - ٦:۱٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/۱۱/۱٧