آواز نرم حزین


یادداشتهایی درباره موسیقی -حبیب الماسیان

امروز چه روزى است؟

 

امروز چه روزى است؟

ما خود تمامىِ روزهاییم اى دوست

ما خود زند‌گى ایم به تمامى اى یار،

یکدیگر را دوست مى‌داریم و زند‌گى مى‌کنیم

زند‌گى مى‌کنیم و یکدیگر را دوست مى‌داریم و

نه مى‌دانیم زندگى چیست و

نه مى‌دانیم روز چیست و

نه مى‌دانیم عشق چیست

 

سروده ژاک پره ور

ترجمهٔ  زنده یاد احمد شاملو 

   + حبیب الماسیان - ٩:٥٦ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/٥/۳