آواز نرم حزین


یادداشتهایی درباره موسیقی -حبیب الماسیان

آواز نرم حزین

 

  چه خوش باشد آواز نرم حزین       به گوش حریفان مست صبوح

  به از روی خوب است آواز خوش     که آن حظ نفس است و این قوت روح

سعدی

 

 

   + حبیب الماسیان - ۱۱:٤٥ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٩/۱۱/۱٩